PRIVACYVERKLARING

NikkiGaia Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

NikkiGaia Fotografie

Van Lodensteynstraat 55 

2612 RZ Delft 

+31 6 30367448

fotografie.nikkigaia.com

Verwerking van persoonsgegevens 

NikkiGaia Fotografie verwerkt persoonsgegevens die verkregen zijn door gebruik te maken van haar producten, diensten en/of doordat je deze zelf aan haar verstrekt hebt. 

NikkiGaia Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam (als je aan een product of dienst hebt deelgenomen);
  • e-mailadres (als je jouw e-mailadres hebt doorgegeven om in contact met haar te kunnen zijn);
  • telefoonnummer (alleen als zij dit heeft ontvangen om telefonisch of met privé-berichten via WhatsApp of Facebook Messenger in contact te blijven).

Haar website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 10 jaar; tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. NikkiGaia Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 10 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat NikkiGaia Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met NikkiGaia Fotografie via info@nikkigaia.com, dan worden die gegevens verwijderd.

Grondslag om persoonsgegevens te verwerken 

NikkiGaia Fotografie verwerkt op basis van de grondslag ‘Toestemming’ persoonsgegevens bijvoorbeeld:

  • voor het afhandelen van jouw betaling;
  • om je telefonisch, via e-mail of privéberichten te bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren;
  • om je te informeren over wijzigingen van haar producten en/of diensten;
  • als de organisatie hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangiftes.

Opslagduur persoonsgegevens 

NikkiGaia Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. NikkiGaia Fotografie hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • NikkiGaia Fotografie houdt een algemeen bestand met contactgegevens bij om je rondom jouw deelname aan een producten en/of diensten te kunnen bereiken. 
  • Je kunt haar altijd verzoeken om je gegevens uit dat bestand te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden 

NikkiGaia Fotografie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming 

NikkiGaia Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NikkiGaia Fotografie) tussen zit.) NikkiGaia Fotografie gebruikt voor haar website het open-source WordPress CMS.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, persoonlijke voorkeursinstellingen op te slaan of de aantallen paginabezoeken te registreren. NikkiGaia Fotografie gebruikt alleen functionele cookies om in te kunnen loggen op haar website (bijvoorbeeld voor het inzien van de status van een bestelling) en een Google Analytics cookie om mijn website bezoek te meten. Als je niet wilt dat de website van NikkiGaia Fotografie cookies opslaat, kun je dat zelf via de instellingen van jouw internetbrowser wijzigen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw nieuwsbrief inschrijving. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij NikkiGaia Fotografie een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand te ontvangen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nikkigaia.com. Als de afzender van dit verzoek voor NikkiGaia Fotografie onduidelijk is, zal zij altijd eerst persoonlijk contact opnemen om bevestiging te krijgen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

NikkiGaia Fotografie neemt bij de digitale systemen voor de opslag van persoonsgegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen met info@nikkigaia.com.